Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Kathmandu

First Quarter Report 2075/76

2075-08-23

2075-08-23


First Quartly Publication 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को प्रयोजनका लागि तयार गरिएको आ.व. २०७५/७६ को पहिलो चौमासिक (श्रावण-कार्तिक) अवधिको प्रतिवेदन यस लिंकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।